Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

funkcjonuje w swojej aktualnej strukturze organizacyjnej od 1 sierpnia 1995 r. na mocy Aktu Notarialnego - Repertorium  A nr 6839/95 wg KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII WG pod nr 0000066277. Spółka powstała na drodze przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obok działalności koncesjonowanej w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła, Spółka prowadzi również działalność zakresie:

  • prowadzenia robót inwestycyjnych i remontowych
  • doradztwa technicznego
  • usług remontowo-budowlanych
  • usług transportowych i pracy sprzętu