Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 94.4 °C 9.5 MW -0.9 Pa 320 T/h 71.0 °C 85 mm 87 mm 6.8 %O2 0 mgCO/Nm3 7.4 m/h 7.7 m/h 26 % 45 % 85 % Spraw: 73.2 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW 2.7 Pa 0 T/h 50.0 °C 124 mm 114 mm 20.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 61.9 °C 0.0 MW 0.3 Pa 0 T/h 50.0 °C 202 mm 200 mm 19.6 %O2 1 mgCO/Nm3 11.2 m/h 0.0 m/h 0 % 50 % 100 % Spraw: 0.0 %
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 24 °C 25 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 22 °C 23 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 27.6 °C 446 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 439 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.19 MPa 1.61 4 mgH2/h 160 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.18 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1519 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 28.7 °C 1 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 151, 43 Energoutil: 0.9 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 94.8 320 T/h °C 50.0 0 T/h °C 61.8 0 T/h °C 71.1 0.50 MPa °C 69.0 0.83 MPa °C 138 T/h 2 T/h 175 T/h 74 % 48 % 40 % 60 % 66.3 °C 0.46 MPa 476 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.64 bar 1.01 bar 1.29 bar 65.0 °C 42.5 °C 0.29 MPa 476 T/h