Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 80.6 °C 0.0 MW -43.2 Pa 9 T/h 86.7 °C 151 mm 131 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 24 % 18 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 84.8 °C 0.9 MW 2.9 Pa 342 T/h 84.3 °C 49 mm 49 mm 20.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 100 % -5 % 100 % Spraw: 100.0 %
K-3 124.6 °C 15.7 MW -2.2 Pa 357 T/h 85.5 °C 70 mm 69 mm 4.1 %O2 25 mgCO/Nm3 13.7 m/h 13.8 m/h 25 % 49 % 85 % Spraw: 84.1 %
K-4 17.3 °C 16.2 °C 0 kW 0 T/h 0 kW 17.9 °C 0 kW 18.4 °C -0 T/h 0 T/h 0 kW 17.3 °C 17.0 °C 0 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 88 °C 90 °C Pył [mg/Nm3] 10
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 9 mA 21 kV 0.1 kW 10 mA 21 kV 0.2 kW Temp. spalin R5 R6 120 °C 121 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 19.9 °C 525 l/h 0.31 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 518 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.16 MPa 1.35 0 mgH2/h 151 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.14 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1662 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 20.5 °C 172 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 178, 79 Energoutil: 1.3 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 81.3 0 T/h °C 84.6 307 T/h °C 124.0 355 T/h °C 122.1 0.57 MPa °C 85.6 0.90 MPa °C 376 T/h 6 T/h 354 T/h 81 % 72 % 73 % 66 % 64.8 °C 0.54 MPa 582 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.65 bar 1.24 bar 1.46 bar 65.0 °C 43.6 °C 0.32 MPa 584 T/h