Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 96.8 °C 0.0 MW 5.1 Pa 0 T/h 47.9 °C 93 mm 98 mm 21.3 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 15 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 129.4 °C 13.2 MW 0.7 Pa 336 T/h 95.0 °C 60 mm 60 mm 5.2 %O2 38 mgCO/Nm3 12.2 m/h 12.2 m/h 20 % 43 % 85 % Spraw: 90.3 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW -0.7 Pa 0 T/h 50.0 °C 138 mm 139 mm 18.4 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 100 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 49.0 °C 41.2 °C -619 kW 85 T/h 670 kW 105.9 °C 3196 kW 41.7 °C 44 T/h 181 T/h -1286 kW 90.1 °C 83.7 °C 3196 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 23 mA 27 kV 0.6 kW 19 mA 41 kV 0.7 kW Temp. spalin R3 R4 117 °C 118 °C Pył [mg/Nm3] 10
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 20 °C 21 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 29.8 °C 1440 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 108 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 3190 ppbO2 0.41 MPa 1.22 2999 mgH2/h 74 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.36 MPa Ściek 0 l/h 3000 mgH2/h 1664 l/h 0 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 29.0 °C 17 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 135, 61 Energoutil: 1.1 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 97.0 0 T/h °C 129.4 329 T/h °C 50.0 0 T/h °C 104.3 0.45 MPa °C 95.6 0.73 MPa °C 184 T/h 2 T/h 129 T/h 76 % 62 % 74 % 58 % 77.5 °C 0.42 MPa 379 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.64 bar 0.93 bar 1.08 bar 65.0 °C 41.3 °C 0.28 MPa 379 T/h