Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 62.0 °C 0.0 MW 7.4 Pa 0 T/h 51.3 °C 151 mm 141 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 24 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 122.8 °C 12.9 MW 1.3 Pa 355 T/h 93.7 °C 53 mm 53 mm 5.4 %O2 21 mgCO/Nm3 14.2 m/h 14.3 m/h 19 % 36 % 100 % Spraw: 82.1 %
K-3 121.6 °C 11.8 MW 0.0 Pa 358 T/h 94.9 °C 53 mm 53 mm 6.2 %O2 53 mgCO/Nm3 14.1 m/h 14.2 m/h 18 % 38 % 91 % Spraw: 77.7 %
K-4 52.3 °C 47.4 °C 716 kW 87 T/h 492 kW 108.7 °C 3966 kW 47.9 °C 58 T/h 151 T/h 223 kW 85.1 °C 86.4 °C 3966 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 22 mA 25 kV 0.5 kW 23 mA 37 kV 0.8 kW Temp. spalin R3 R4 118 °C 121 °C Pył [mg/Nm3] 10
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 13 mA 25 kV 0.3 kW 22 mA 29 kV 0.6 kW Temp. spalin R5 R6 118 °C 120 °C Pył [mg/Nm3] 11
Odgazowanie 25.3 °C 669 l/h 0.39 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 662 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.41 MPa 1.30 4 mgH2/h 155 uS 0 l/h 33 ppbO2 0.39 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1662 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 27.1 °C 5 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 302, 75 Energoutil: 1.3 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 59.6 0 T/h °C 122.5 350 T/h °C 121.6 352 T/h °C 103.1 0.71 MPa °C 93.8 1.06 MPa °C 370 T/h 3 T/h 324 T/h 83 % 75 % 72 % 72 % 79.7 °C 0.67 MPa 718 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.64 bar 1.17 bar 1.84 bar 77.2 °C 47.3 °C 0.39 MPa 719 T/h