Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 105.0 °C 5.4 MW -1.4 Pa 300 T/h 91.9 °C 101 mm 71 mm 8.9 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 11.1 m/h 30 % 38 % 100 % Spraw: 78.2 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW 0.7 Pa 0 T/h 81.0 °C 49 mm 48 mm 20.3 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 20 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 62.2 °C 0.0 MW 1.1 Pa 0 T/h 50.0 °C 65 mm 50 mm 19.1 %O2 1 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 100 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 17.3 °C 17.6 °C 0 kW 0 T/h 0 kW 19.1 °C 0 kW 18.5 °C -0 T/h -0 T/h 0 kW 17.5 °C 17.4 °C 0 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 27 °C 28 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 28 °C 29 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 27.5 °C 223 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 216 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.19 MPa 1.31 5 mgH2/h 127 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.17 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1663 l/h 0 % Ph 9 Ph 9 Woda z SUW 27.6 °C 196 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 64, 54 Energoutil: 0.0 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 105.7 299 T/h °C 50.0 0 T/h °C 62.2 0 T/h °C 104.8 0.43 MPa °C 90.1 0.70 MPa °C 176 T/h 2 T/h 123 T/h 65 % 52 % 60 % 67 % 65.3 °C 0.40 MPa 204 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.70 bar 0.79 bar 0.89 bar 65.0 °C 45.0 °C 0.29 MPa 200 T/h