Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 64.0 °C 0.0 MW 13.4 Pa 0 T/h 64.1 °C 84 mm 83 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 100 % 20 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 127.1 °C 11.3 MW -0.8 Pa 336 T/h 98.4 °C 61 mm 62 mm 4.8 %O2 15 mgCO/Nm3 11.3 m/h 11.2 m/h 20 % 40 % 85 % Spraw: 82.1 %
K-3 125.8 °C 11.0 MW -0.8 Pa 336 T/h 99.7 °C 60 mm 60 mm 6.0 %O2 16 mgCO/Nm3 11.1 m/h 11.1 m/h 17 % 46 % 98 % Spraw: 82.9 %
K-4 55.4 °C 47.8 °C 966 kW 88 T/h 771 kW 108.3 °C 4028 kW 48.2 °C 58 T/h 149 T/h 195 kW 84.9 °C 86.1 °C 4028 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 23 mA 25 kV 0.5 kW 19 mA 40 kV 0.7 kW Temp. spalin R3 R4 119 °C 119 °C Pył [mg/Nm3] 10
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 22 mA 25 kV 0.5 kW 23 mA 26 kV 0.6 kW Temp. spalin R5 R6 117 °C 118 °C Pył [mg/Nm3] 11
Odgazowanie 27.2 °C 2023 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 597 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 690 ppbO2 0.41 MPa 1.21 1298 mgH2/h 150 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.35 MPa Ściek 0 l/h 1662 mgH2/h 1662 l/h 1 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 27.2 °C 29 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 351, 97 Energoutil: 1.4 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 61.2 0 T/h °C 127.2 331 T/h °C 125.8 331 T/h °C 103.1 0.63 MPa °C 100.1 0.92 MPa °C 361 T/h 4 T/h 453 T/h 90 % 93 % 0 % 68 % 74.6 °C 0.60 MPa 813 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.68 bar 0.95 bar 1.87 bar 74.2 °C 47.6 °C 0.28 MPa 813 T/h