Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 62.8 °C -0.7 MW -0.9 Pa 249 T/h 66.9 °C 46 mm 89 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 20 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW 4.3 Pa 0 T/h 50.0 °C 104 mm 108 mm 20.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 64.5 °C 0.0 MW 0.0 Pa 0 T/h 50.0 °C 0 mm 0 mm 0.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 0 % Spraw: 0.0 %
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 27 °C 27 °C Pył [mg/Nm3] 61
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 27 °C 24 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 24.6 °C 828 l/h 0.34 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 93 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 1870 ppbO2 0.45 MPa 1.30 1401 mgH2/h 160 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.41 MPa Ściek 0 l/h 1800 mgH2/h 1660 l/h 100 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 29.1 °C 140 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 124, 50 Energoutil: 0.0 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 63.8 244 T/h °C 50.0 0 T/h °C 64.5 0 T/h °C 79.0 0.48 MPa °C 65.9 0.72 MPa °C 256 T/h 1 T/h 20 T/h 100 % 0 % 36 % 45 % 63.0 °C 0.44 MPa 157 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 2.50 bar 0.90 bar 0.91 bar 65.0 °C 47.6 °C 0.34 MPa 159 T/h