Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 -6.4 °C 0.0 MW -400.0 Pa 0 T/h -4.1 °C 45 mm 44 mm -6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW -2.8 Pa 0 T/h 50.0 °C 200 mm 200 mm 19.7 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 15 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW -1.0 Pa 0 T/h 50.0 °C 200 mm 200 mm 17.8 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -1 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 50.4 °C 45.8 °C 540 kW 86 T/h 411 kW 109.8 °C 2196 kW 46.3 °C 31 T/h 159 T/h 129 kW 97.2 °C 98.0 °C 2196 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 20 °C 21 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 22 °C 20 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 28.7 °C 0 l/h 0.30 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 0 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.42 MPa 1.45 5 mgH2/h 136 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.36 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1803 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 25.4 °C 478 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 54, 27 Energoutil: 1.0 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 66.0 0.42 MPa °C 50.0 0.47 MPa °C 1 T/h 1 T/h 5 T/h 100 % 100 % 8 % 33 % 65.3 °C 0.39 MPa 116 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.76 bar 0.67 bar -0.62 bar 65.0 °C 45.6 °C 0.30 MPa 116 T/h