Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 65.2 °C 0.0 MW 4.4 Pa 0 T/h 30.5 °C 64 mm 56 mm 21.3 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW -0.1 Pa 0 T/h 50.0 °C 0 mm 0 mm 0.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 0 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW 1.1 Pa 74 T/h 50.0 °C 97 mm 98 mm 21.8 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 55 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 50.3 °C 46.0 °C 476 kW 68 T/h 291 kW 106.4 °C 3452 kW 46.5 °C 51 T/h 151 T/h 185 kW 85.9 °C 87.0 °C 3452 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 19 °C 20 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 30 °C 29 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 27.8 °C 208 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 201 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.34 MPa 1.24 4 mgH2/h 159 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.33 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1798 l/h 0 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 24.2 °C 6 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 91, 39 Energoutil: 1.1 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 65.3 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 75.2 0.42 MPa °C 50.0 0.48 MPa °C 20 T/h 2 T/h 39 T/h 100 % 0 % 35 % 38 % 65.0 °C 0.38 MPa 158 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.79 bar 0.80 bar 0.90 bar 65.0 °C 45.8 °C 0.29 MPa 156 T/h