Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 -6.4 °C 0.0 MW -400.0 Pa 0 T/h -4.1 °C 45 mm 44 mm -6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 5 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-2 120.8 °C 16.8 MW -1.1 Pa 339 T/h 76.0 °C 85 mm 86 mm 5.8 %O2 33 mgCO/Nm3 12.3 m/h 12.3 m/h 25 % 56 % 94 % Spraw: 77.1 %
K-3 123.6 °C 18.9 MW -1.3 Pa 335 T/h 76.8 °C 86 mm 86 mm 5.5 %O2 44 mgCO/Nm3 12.0 m/h 12.0 m/h 31 % 61 % 100 % Spraw: 87.2 %
K-4 12.9 °C 11.6 °C 0 kW 0 T/h 0 kW 15.5 °C 0 kW 14.7 °C -0 T/h -0 T/h 0 kW 13.9 °C 15.3 °C 0 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 74 mA 33 kV 2.4 kW 149 mA 47 kV 6.9 kW Temp. spalin R3 R4 128 °C 118 °C Pył [mg/Nm3] 10
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 24 mA 27 kV 0.6 kW 23 mA 33 kV 0.7 kW Temp. spalin R5 R6 144 °C 137 °C Pył [mg/Nm3] 12
Odgazowanie 25.4 °C 424 l/h 0.32 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 424 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.14 MPa 1.46 3 mgH2/h 128 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.13 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1524 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 23.4 °C 449 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 283, 45 Energoutil: 1.0 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 50.0 0 T/h °C 120.7 331 T/h °C 123.6 334 T/h °C 122.6 0.66 MPa °C 77.7 0.94 MPa °C 181 T/h 10 T/h 355 T/h 71 % 80 % 62 % 73 % 88.6 °C 0.63 MPa 804 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.68 bar 0.70 bar -0.62 bar 90.0 °C 52.1 °C 0.32 MPa 799 T/h