Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 110.9 °C 14.3 MW 1.5 Pa 299 T/h 74.3 °C 89 mm 86 mm 6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 12.7 m/h 12.8 m/h 40 % 50 % 90 % Spraw: 71.2 %
K-2 84.2 °C 0.0 MW 0.1 Pa 0 T/h 50.0 °C 190 mm 190 mm 20.1 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 58.4 °C 0.0 MW -0.2 Pa 0 T/h 50.0 °C 138 mm 139 mm 18.6 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 50.2 °C 44.3 °C -713 kW 100 T/h 647 kW 106.1 °C 3852 kW 44.8 °C 54 T/h 175 T/h -1360 kW 87.0 °C 80.2 °C 3852 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 20 °C 20 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 21 °C 21 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 28.4 °C 568 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 568 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.18 MPa 1.28 1 mgH2/h 56 uS 2490 l/h 0 ppbO2 0.16 MPa Ściek 332 l/h 6 mgH2/h 1938 l/h 0 % Ph 9 Ph 9 Woda z SUW 24.5 °C 453 uS 2822 l/h
Moce elektryczne [kW]: 175, 63 Energoutil: 1.0 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 111.5 299 T/h °C 84.2 0 T/h °C 58.4 0 T/h °C 75.3 0.55 MPa °C 70.3 0.82 MPa °C 109 T/h 2 T/h 273 T/h 67 % 64 % 87 % 64 % 68.2 °C 0.52 MPa 631 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.70 bar 0.98 bar -0.32 bar 65.0 °C 44.2 °C 0.30 MPa 631 T/h