Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 57.3 °C 0.0 MW 7.7 Pa 0 T/h 62.8 °C 50 mm 133 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 100 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 123.1 °C 20.9 MW -2.5 Pa 352 T/h 70.0 °C 137 mm 137 mm 7.6 %O2 8 mgCO/Nm3 9.1 m/h 9.2 m/h 33 % 58 % 100 % Spraw: 79.6 %
K-3 69.3 °C 0.0 MW 4.9 Pa 0 T/h 50.0 °C 203 mm 200 mm 19.6 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 50 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 66.8 °C 0.0 MW 1.3 Pa 0 T/h 50.0 °C 206 mm 200 mm 19.6 %O2 1 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 50 % 100 % Spraw: 0.0 %
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 13 mA 22 kV 0.2 kW 21 mA 33 kV 0.7 kW Temp. spalin R3 R4 123 °C 118 °C Pył [mg/Nm3] 14
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 18 °C 19 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 24.7 °C 684 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 676 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.32 MPa 1.24 6 mgH2/h 142 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.31 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1520 l/h 0 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 21.8 °C 78 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 259, 61 Energoutil: 1.2 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 54.4 0 T/h °C 123.0 351 T/h °C 69.3 0 T/h °C 108.8 0.62 MPa °C 70.0 0.93 MPa °C 85 T/h 3 T/h 305 T/h 71 % 72 % 88 % 72 % 79.0 °C 0.57 MPa 737 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.64 bar 1.18 bar 1.85 bar 80.2 °C 48.6 °C 0.28 MPa 740 T/h