Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 69.6 °C 0.0 MW -400.0 Pa 0 T/h 51.8 °C 45 mm 44 mm -6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 5 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-2 63.4 °C 0.0 MW -7.7 Pa 0 T/h 50.0 °C 76 mm 75 mm 0.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-3 70.8 °C 0.0 MW 0.8 Pa 0 T/h 50.0 °C 117 mm 109 mm 18.4 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 100 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 51.6 °C 43.9 °C 977 kW 83 T/h 752 kW 115.1 °C 4218 kW 44.4 °C 52 T/h 132 T/h 225 kW 87.0 °C 88.5 °C 4218 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 21 °C 21 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 28 °C 29 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 33.0 °C 2160 l/h 0.25 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 129 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 3690 ppbO2 0.43 MPa 1.51 3003 mgH2/h 114 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.36 MPa Ściek 0 l/h 3000 mgH2/h 422 l/h 0 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 27.6 °C 109 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 67, 27 Energoutil: 2.7 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 50.0 0 T/h °C 63.4 0 T/h °C 70.8 0 T/h °C 75.7 0.35 MPa °C 50.3 0.40 MPa °C 21 T/h 2 T/h 4 T/h 100 % 51 % 56 % 36 % 67.6 °C 0.32 MPa 127 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.69 bar 0.46 bar 2.49 bar 65.0 °C 44.0 °C 0.24 MPa 126 T/h