Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 65.3 °C 0.0 MW 2.3 Pa 0 T/h 84.8 °C 151 mm 141 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 25 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 92.5 °C 0.0 MW -37.4 Pa 64 T/h 90.9 °C 55 mm 58 mm 19.7 %O2 3 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 30 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 118.8 °C 8.5 MW 1.8 Pa 320 T/h 92.0 °C 80 mm 80 mm 6.1 %O2 48 mgCO/Nm3 8.2 m/h 8.2 m/h 20 % 48 % 97 % Spraw: 65.8 %
K-4 20.3 °C 19.9 °C 0 kW -0 T/h 0 kW 45.3 °C 0 kW 34.4 °C -0 T/h -0 T/h 0 kW 35.0 °C 35.0 °C 0 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 90 °C 90 °C Pył [mg/Nm3] 11
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 109 °C 112 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 24.0 °C 1627 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 28 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 4590 ppbO2 0.41 MPa 1.20 3000 mgH2/h 13 uS 2289 l/h 0 ppbO2 0.36 MPa Ściek 583 l/h 3000 mgH2/h 972 l/h 20 % Ph 12 Ph 12 Woda z SUW 27.5 °C 115 uS 2872 l/h
Moce elektryczne [kW]: 113, 72 Energoutil: 1.2 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 63.3 0 T/h °C 92.3 65 T/h °C 119.0 319 T/h °C 119.2 0.44 MPa °C 91.7 0.73 MPa °C 206 T/h 4 T/h 245 T/h 77 % 85 % 37 % 55 % 64.0 °C 0.40 MPa 373 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.49 bar 0.77 bar 0.88 bar 65.0 °C 40.4 °C 0.29 MPa 380 T/h