Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 -6.4 °C 0.0 MW -400.0 Pa 0 T/h -4.1 °C 45 mm 44 mm -6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 5 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW -5.1 Pa 0 T/h 51.7 °C 200 mm 200 mm 0.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 5 % 5 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-3 115.8 °C 6.6 MW 0.2 Pa 320 T/h 101.8 °C 60 mm 60 mm 8.0 %O2 91 mgCO/Nm3 5.7 m/h 5.7 m/h 11 % 37 % 100 % Spraw: 92.9 %
K-4 49.4 °C 41.2 °C 1028 kW 86 T/h 790 kW 110.2 °C 4221 kW 41.7 °C 55 T/h 151 T/h 238 kW 85.1 °C 86.5 °C 4221 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 25 °C 24 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 9 mA 21 kV 0.1 kW 7 mA 21 kV 0.1 kW Temp. spalin R5 R6 114 °C 116 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 27.8 °C 928 l/h 0.24 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 295 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 680 ppbO2 0.36 MPa 1.44 583 mgH2/h 113 uS 1661 l/h 0 ppbO2 0.32 MPa Ściek 333 l/h 738 mgH2/h 1940 l/h 67 % Ph 9 Ph 9 Woda z SUW 25.1 °C 605 uS 1994 l/h
Moce elektryczne [kW]: 135, 99 Energoutil: 1.3 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 115.3 316 T/h °C 94.3 0.42 MPa °C 100.8 0.69 MPa °C 259 T/h 6 T/h 247 T/h 85 % 86 % 71 % 49 % 61.6 °C 0.38 MPa 365 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.81 bar 0.70 bar -0.62 bar 65.0 °C 41.1 °C 0.24 MPa 365 T/h