Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 62.3 °C 0.0 MW 2.9 Pa 0 T/h 34.1 °C 92 mm 86 mm -6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 18 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-2 60.7 °C 0.0 MW 0.9 Pa 0 T/h 50.0 °C 190 mm 190 mm 20.1 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW -200.0 Pa 0 T/h 50.0 °C 138 mm 139 mm -6.2 %O2 -311 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-4 54.2 °C 46.7 °C -454 kW 67 T/h 528 kW 100.4 °C 2491 kW 47.2 °C 44 T/h 179 T/h -982 kW 87.3 °C 82.1 °C 2491 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 28 °C 29 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 29 °C 28 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 32.2 °C 165 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 0 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 10 ppbO2 0.35 MPa 1.32 6 mgH2/h 119 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.34 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1665 l/h 0 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 31.3 °C 43 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 81, 18 Energoutil: 1.0 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 62.8 0 T/h °C 60.6 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 71.0 0.40 MPa °C 50.0 0.46 MPa °C 11 T/h 0 T/h 2 T/h 100 % 100 % 0 % 34 % 66.0 °C 0.37 MPa 113 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.71 bar 0.70 bar -0.32 bar 65.0 °C 46.3 °C 0.29 MPa 107 T/h