Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 60.7 °C 0.0 MW 7.1 Pa 0 T/h 32.6 °C 69 mm 67 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 124.3 °C 19.4 MW -0.2 Pa 325 T/h 72.1 °C 91 mm 91 mm 5.5 %O2 13 mgCO/Nm3 12.8 m/h 12.7 m/h 26 % 57 % 100 % Spraw: 84.1 %
K-3 118.3 °C 17.9 MW -0.9 Pa 322 T/h 73.7 °C 82 mm 82 mm 4.5 %O2 44 mgCO/Nm3 12.7 m/h 12.6 m/h 15 % 65 % 90 % Spraw: 87.0 %
K-4 60.9 °C 57.6 °C -423 kW 93 T/h 333 kW 103.6 °C 3183 kW 58.2 °C 64 T/h 177 T/h -756 kW 87.1 °C 83.2 °C 3183 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 24 mA 25 kV 0.6 kW 19 mA 24 kV 0.4 kW Temp. spalin R3 R4 119 °C 120 °C Pył [mg/Nm3] 12
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 24 mA 28 kV 0.6 kW 23 mA 32 kV 0.7 kW Temp. spalin R5 R6 119 °C 121 °C Pył [mg/Nm3] 11
Odgazowanie 25.1 °C 792 l/h 0.24 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 820 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.30 MPa 1.22 1 mgH2/h 125 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.28 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1939 l/h 0 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 23.3 °C 463 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 324, 81 Energoutil: 1.5 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 57.8 0 T/h °C 124.0 320 T/h °C 118.2 323 T/h °C 99.6 0.61 MPa °C 74.3 0.87 MPa °C 124 T/h 2 T/h 155 T/h 80 % 83 % 0 % 91 % 96.3 °C 0.57 MPa 828 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.68 bar 1.13 bar -0.32 bar 96.2 °C 57.7 °C 0.24 MPa 826 T/h