Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 59.3 °C 0.0 MW 1.9 Pa 0 T/h 35.1 °C 92 mm 86 mm -6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 18 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-2 57.8 °C 0.0 MW -0.7 Pa 0 T/h 50.0 °C 190 mm 190 mm 20.1 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 10.8 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW -0.8 Pa 0 T/h 50.0 °C 138 mm 138 mm 18.5 %O2 1 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 52.2 °C 47.9 °C -575 kW 90 T/h 383 kW 100.0 °C 2368 kW 48.5 °C 40 T/h 159 T/h -963 kW 87.0 °C 81.7 °C 2368 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 30 °C 30 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 31 °C 35 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 32.9 °C 1058 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 0 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 3320 ppbO2 0.41 MPa 1.35 3004 mgH2/h 111 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.36 MPa Ściek 0 l/h 3000 mgH2/h 1802 l/h 0 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 33.9 °C 28 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 54, 27 Energoutil: 0.9 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 59.9 0 T/h °C 57.7 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 66.6 0.39 MPa °C 50.0 0.45 MPa °C 5 T/h 18 T/h 2 T/h 100 % 100 % 0 % 34 % 66.1 °C 0.36 MPa 120 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.73 bar 0.66 bar -0.32 bar 65.0 °C 47.7 °C 0.28 MPa 124 T/h