Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 -6.4 °C 0.0 MW -400.0 Pa 0 T/h -4.1 °C 45 mm 44 mm -6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW -3.9 Pa 0 T/h 50.0 °C 87 mm 66 mm 19.7 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 12 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW -0.4 Pa 0 T/h 50.0 °C 146 mm 100 mm 17.2 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 100 % 7 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 50.6 °C 47.3 °C 610 kW 99 T/h 439 kW 122.3 °C 2915 kW 47.8 °C 36 T/h 157 T/h 171 kW 104.9 °C 105.9 °C 2915 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 22 °C 23 °C Pył [mg/Nm3] 0
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 24 °C 23 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 26.0 °C 684 l/h 0.35 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 0 l/h -0 % 840 l/h Wodado sieci 1320 ppbO2 0.50 MPa 1.41 764 mgH2/h 113 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.42 MPa Ściek 0 l/h 948 mgH2/h 1940 l/h 100 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 27.2 °C 484 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 54, 27 Energoutil: 1.0 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 65.7 0.45 MPa °C 50.0 0.52 MPa °C 13 T/h 1 T/h 800 T/h 100 % 35 % 0 % 49 % 65.8 °C 0.42 MPa 161 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.47 bar 0.51 bar -0.62 bar 65.0 °C 47.3 °C 0.35 MPa 162 T/h