Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 57.5 °C 0.0 MW 2.1 Pa 0 T/h 77.1 °C 67 mm 65 mm 21.1 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW 0.6 Pa 0 T/h 75.4 °C 0 mm 0 mm 0.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 0 % Spraw: 0.0 %
K-3 121.0 °C 12.0 MW -3.9 Pa 349 T/h 86.2 °C 88 mm 88 mm 7.2 %O2 16 mgCO/Nm3 9.2 m/h 9.2 m/h 24 % 50 % 100 % Spraw: 70.9 %
K-4 50.7 °C 42.9 °C 923 kW 81 T/h 671 kW 110.5 °C 4483 kW 43.4 °C 60 T/h 158 T/h 252 kW 84.9 °C 86.4 °C 4483 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 21 °C 23 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 15 mA 25 kV 0.3 kW 60 mA 34 kV 2.0 kW Temp. spalin R5 R6 123 °C 119 °C Pył [mg/Nm3] 12
Odgazowanie 28.5 °C 655 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 655 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.18 MPa 1.29 3 mgH2/h 160 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.17 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1659 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 28.4 °C 3 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 248, 79 Energoutil: 0.0 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 55.2 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 121.2 354 T/h °C 102.0 0.67 MPa °C 87.0 0.97 MPa °C 183 T/h 5 T/h 420 T/h 79 % 89 % 87 % 70 % 66.1 °C 0.63 MPa 705 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.65 bar 1.99 bar 1.98 bar 65.0 °C 42.7 °C 0.30 MPa 704 T/h