Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 61.8 °C 0.0 MW -17.9 Pa 0 T/h 76.1 °C 84 mm 84 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 20 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 122.2 °C 9.3 MW 0.6 Pa 356 T/h 99.9 °C 57 mm 58 mm 5.3 %O2 17 mgCO/Nm3 8.7 m/h 8.7 m/h 4 % 31 % 85 % Spraw: 92.9 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW -1.2 Pa 0 T/h 50.0 °C 138 mm 138 mm 18.5 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 41 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 52.2 °C 41.2 °C 224 kW 87 T/h 974 kW 107.8 °C 2197 kW 41.7 °C 63 T/h 229 T/h -716 kW 89.5 °C 83.5 °C 2197 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 22 mA 24 kV 0.5 kW 19 mA 38 kV 0.7 kW Temp. spalin R3 R4 117 °C 119 °C Pył [mg/Nm3] 10
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 19 °C 20 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 31.3 °C 856 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 324 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 10 ppbO2 0.41 MPa 1.25 7 mgH2/h 14 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.36 MPa Ściek 0 l/h 66 mgH2/h 1664 l/h 1 % Ph 6 Ph 6 Woda z SUW 28.2 °C 16 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 172, 50 Energoutil: 1.1 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 59.4 0 T/h °C 122.7 343 T/h °C 50.0 0 T/h °C 103.1 0.44 MPa °C 99.7 0.77 MPa °C 231 T/h 4 T/h 189 T/h 86 % 77 % 0 % 59 % 68.7 °C 0.42 MPa 387 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.74 bar 0.85 bar 0.94 bar 65.0 °C 41.0 °C 0.27 MPa 397 T/h