Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 96.9 °C 5.2 MW 1.5 Pa 299 T/h 84.3 °C 60 mm 59 mm 8.0 %O2 0 mgCO/Nm3 7.2 m/h 7.1 m/h 18 % 34 % 85 % Spraw: 69.2 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW 0.7 Pa 0 T/h 72.0 °C 49 mm 48 mm 0.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 20 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW 1.7 Pa 0 T/h 73.9 °C 109 mm 98 mm 19.2 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 46.5 °C 40.3 °C 749 kW 84 T/h 554 kW 109.3 °C 4122 kW 40.9 °C 54 T/h 153 T/h 195 kW 85.0 °C 86.1 °C 4122 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 27 °C 27 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 30 °C 31 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 26.6 °C 0 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 0 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 7550 ppbO2 0.27 MPa 1.22 3 mgH2/h 152 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.26 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1522 l/h 0 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 27.6 °C 14 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 145, 32 Energoutil: 1.2 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 97.3 300 T/h °C 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 71.8 0.43 MPa °C 82.0 0.75 MPa °C 187 T/h 2 T/h 104 T/h 74 % 50 % 60 % 53 % 65.3 °C 0.40 MPa 296 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.67 bar 0.74 bar 0.88 bar 65.0 °C 40.2 °C 0.28 MPa 296 T/h