Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 60.0 °C 0.0 MW -6.8 Pa 0 T/h 80.7 °C 90 mm 89 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW -1.3 Pa 0 T/h 51.1 °C 199 mm 199 mm 20.1 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 125.8 °C 15.0 MW -1.4 Pa 318 T/h 88.3 °C 63 mm 63 mm 4.8 %O2 6 mgCO/Nm3 13.5 m/h 13.5 m/h 21 % 56 % 92 % Spraw: 85.9 %
K-4 51.8 °C 44.4 °C -586 kW 98 T/h 787 kW 105.9 °C 3737 kW 45.0 °C 57 T/h 185 T/h -1373 kW 87.0 °C 80.0 °C 3737 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 24 °C 25 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 21 mA 25 kV 0.5 kW 24 mA 27 kV 0.6 kW Temp. spalin R5 R6 115 °C 120 °C Pył [mg/Nm3] 13
Odgazowanie 30.8 °C 1087 l/h 0.26 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 0 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 3970 ppbO2 0.38 MPa 1.34 2999 mgH2/h 57 uS 287 l/h 1030 ppbO2 0.31 MPa Ściek 166 l/h 3000 mgH2/h 1801 l/h 100 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 27.4 °C 38 uS 453 l/h
Moce elektryczne [kW]: 202, 72 Energoutil: 0.9 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 57.9 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 125.8 321 T/h °C 100.5 0.51 MPa °C 88.2 0.78 MPa °C 171 T/h 2 T/h 367 T/h 73 % 74 % 56 % 62 % 66.9 °C 0.48 MPa 655 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.69 bar 0.88 bar -0.32 bar 65.0 °C 44.5 °C 0.26 MPa 654 T/h