Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 111.7 °C 4.8 MW -0.6 Pa 307 T/h 101.1 °C 55 mm 58 mm 9.4 %O2 0 mgCO/Nm3 6.2 m/h 6.1 m/h 12 % 34 % 100 % Spraw: 76.9 %
K-2 91.0 °C 0.0 MW 9.6 Pa 0 T/h 50.0 °C 64 mm 64 mm 20.3 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 100 % 25 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 126.5 °C 10.1 MW -1.4 Pa 335 T/h 98.9 °C 60 mm 60 mm 5.4 %O2 16 mgCO/Nm3 10.8 m/h 10.8 m/h 17 % 50 % 100 % Spraw: 78.9 %
K-4 51.1 °C 44.6 °C 776 kW 89 T/h 578 kW 108.6 °C 3883 kW 45.2 °C 57 T/h 153 T/h 198 kW 85.0 °C 86.2 °C 3883 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 25 °C 23 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 22 mA 25 kV 0.5 kW 61 mA 34 kV 2.1 kW Temp. spalin R5 R6 120 °C 117 °C Pył [mg/Nm3] 10
Odgazowanie 29.1 °C 1879 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 345 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 3640 ppbO2 0.41 MPa 1.31 3000 mgH2/h 120 uS 0 l/h 2 ppbO2 0.35 MPa Ściek 0 l/h 3000 mgH2/h 1385 l/h 33 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 29.6 °C 25 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 259, 79 Energoutil: 1.4 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 111.7 307 T/h °C 91.0 0 T/h °C 126.6 330 T/h °C 106.7 0.52 MPa °C 98.5 0.80 MPa °C 400 T/h 2 T/h 323 T/h 83 % 67 % 0 % 61 % 70.4 °C 0.49 MPa 620 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.74 bar 0.83 bar 1.33 bar 68.3 °C 44.4 °C 0.28 MPa 622 T/h