Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 78.7 °C 3.5 MW -1.0 Pa 350 T/h 71.6 °C 67 mm 68 mm 8.9 %O2 0 mgCO/Nm3 3.3 m/h 3.3 m/h 15 % 19 % 100 % Spraw: 77.8 %
K-2 69.1 °C 0.0 MW 0.8 Pa 0 T/h 50.0 °C 104 mm 108 mm 20.1 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 70.0 °C 0.0 MW -0.1 Pa 65 T/h 50.0 °C 117 mm 145 mm 19.6 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 50 % 100 % Spraw: 0.0 %
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 28 °C 28 °C Pył [mg/Nm3] 61
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 27 °C 26 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 27.2 °C 180 l/h 0.23 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 180 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.14 MPa 1.23 6 mgH2/h 160 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.13 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1385 l/h 0 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 28.3 °C 4 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 81, 28 Energoutil: 0.6 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 78.7 353 T/h °C 69.1 0 T/h °C 70.0 57 T/h °C 77.9 0.39 MPa °C 69.8 0.76 MPa °C 192 T/h 2 T/h 10 T/h 86 % 42 % 72 % 33 % 69.6 °C 0.35 MPa 140 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 1.11 bar 1.13 bar 1.17 bar 65.0 °C 49.0 °C 0.23 MPa 138 T/h