Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 71.3 °C 0.0 MW 12.9 Pa 0 T/h 75.3 °C 84 mm 83 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 100 % 20 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 122.8 °C 11.6 MW -1.2 Pa 356 T/h 96.1 °C 65 mm 65 mm 6.7 %O2 8 mgCO/Nm3 11.4 m/h 11.3 m/h 29 % 46 % 100 % Spraw: 79.5 %
K-3 125.2 °C 12.4 MW -0.5 Pa 349 T/h 97.1 °C 66 mm 66 mm 5.6 %O2 24 mgCO/Nm3 11.8 m/h 11.8 m/h 19 % 54 % 88 % Spraw: 81.2 %
K-4 15.9 °C 14.1 °C 0 kW 0 T/h 0 kW 19.6 °C 0 kW 17.7 °C -0 T/h -0 T/h 0 kW 17.1 °C 0.0 °C 0 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 23 mA 24 kV 0.5 kW 19 mA 39 kV 0.7 kW Temp. spalin R3 R4 119 °C 118 °C Pył [mg/Nm3] 12
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 24 mA 27 kV 0.6 kW 23 mA 25 kV 0.5 kW Temp. spalin R5 R6 119 °C 121 °C Pył [mg/Nm3] 11
Odgazowanie 23.6 °C 734 l/h 0.30 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 712 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.09 MPa 1.28 4 mgH2/h 153 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.07 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1662 l/h 0 % Ph 6 Ph 6 Woda z SUW 27.2 °C 392 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 270, 90 Energoutil: 1.2 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 68.9 0 T/h °C 123.2 352 T/h °C 125.2 352 T/h °C 125.0 0.65 MPa °C 97.2 0.96 MPa °C 347 T/h 50 T/h 467 T/h 91 % 100 % 0 % 69 % 69.8 °C 0.61 MPa 775 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 12 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.74 bar 1.23 bar 1.93 bar 68.8 °C 44.8 °C 0.30 MPa 776 T/h