Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 78.8 °C 3.0 MW -1.4 Pa 350 T/h 72.2 °C 65 mm 65 mm 8.1 %O2 0 mgCO/Nm3 3.0 m/h 3.0 m/h 19 % 16 % 100 % Spraw: 78.0 %
K-2 53.0 °C 0.0 MW 1.9 Pa 0 T/h 50.0 °C 104 mm 108 mm 20.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 69.1 °C 0.0 MW 0.1 Pa 0 T/h 50.0 °C 0 mm 0 mm 0.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 0 % Spraw: 0.0 %
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 32 °C 31 °C Pył [mg/Nm3] 61
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 32 °C 31 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 29.4 °C 208 l/h 0.22 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 208 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 5090 ppbO2 0.01 MPa 1.33 892 mgH2/h 160 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.04 MPa Ściek 0 l/h 1230 mgH2/h 3 l/h 95 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 29.8 °C 166 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 86, 28 Energoutil: 0.0 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 78.8 350 T/h °C 53.0 0 T/h °C 69.1 0 T/h °C 77.7 0.37 MPa °C 70.1 0.76 MPa °C 197 T/h 1 T/h 40 T/h 85 % 41 % 70 % 92 % 66.0 °C 0.33 MPa 145 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -14 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.77 bar 0.91 bar 0.98 bar 65.0 °C 49.8 °C 0.22 MPa 146 T/h