Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 62.8 °C 0.0 MW 3.1 Pa 0 T/h 89.6 °C 80 mm 80 mm 21.4 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 30 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 127.1 °C 10.4 MW -0.9 Pa 324 T/h 99.9 °C 72 mm 71 mm 6.2 %O2 13 mgCO/Nm3 9.3 m/h 9.2 m/h 24 % 43 % 91 % Spraw: 80.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW 5.4 Pa 0 T/h 90.8 °C 109 mm 98 mm 19.2 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 64 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 49.5 °C 42.5 °C 883 kW 85 T/h 640 kW 109.3 °C 4062 kW 43.0 °C 55 T/h 150 T/h 243 kW 85.0 °C 86.4 °C 4062 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 21 mA 22 kV 0.4 kW 19 mA 37 kV 0.7 kW Temp. spalin R3 R4 120 °C 121 °C Pył [mg/Nm3] 12
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 31 °C 33 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 30.3 °C 0 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 0 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.35 MPa 1.33 1 mgH2/h 151 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.31 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 2500 l/h 0 % Ph 6 Ph 6 Woda z SUW 29.1 °C 13 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 194, 43 Energoutil: 1.2 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 60.6 0 T/h °C 127.0 320 T/h °C 50.0 0 T/h °C 104.9 0.49 MPa °C 100.0 0.78 MPa °C 200 T/h 2 T/h 302 T/h 77 % 60 % 64 % 58 % 66.7 °C 0.46 MPa 529 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.71 bar 0.75 bar 1.13 bar 65.0 °C 42.2 °C 0.28 MPa 527 T/h