Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 61.3 °C 0.0 MW 2.5 Pa 0 T/h 32.3 °C 64 mm 54 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW 1.3 Pa 0 T/h 50.0 °C 122 mm 90 mm 20.1 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW 1.2 Pa 0 T/h 50.0 °C 97 mm 96 mm 21.8 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 55 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 49.9 °C 45.8 °C 454 kW 68 T/h 294 kW 103.5 °C 2752 kW 46.3 °C 43 T/h 150 T/h 160 kW 87.0 °C 88.0 °C 2752 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 25 °C 26 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 26 °C 23 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 27.7 °C 172 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 172 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.31 MPa 1.30 6 mgH2/h 128 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.30 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 2214 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 28.3 °C 2 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 70, 25 Energoutil: 0.8 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 61.7 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 69.7 0.41 MPa °C 50.0 0.53 MPa °C 24 T/h 2 T/h 13 T/h 100 % 0 % 30 % 33 % 61.0 °C 0.37 MPa 139 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.70 bar 0.68 bar 0.75 bar 65.0 °C 45.6 °C 0.28 MPa 139 T/h