Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 -6.4 °C 0.0 MW -400.0 Pa 0 T/h -4.1 °C 45 mm 44 mm -6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-2 117.8 °C 10.2 MW -2.3 Pa 354 T/h 92.4 °C 68 mm 67 mm 8.7 %O2 18 mgCO/Nm3 9.2 m/h 9.2 m/h 17 % 38 % 100 % Spraw: 91.4 %
K-3 124.0 °C 12.8 MW -2.3 Pa 340 T/h 93.4 °C 73 mm 73 mm 5.1 %O2 27 mgCO/Nm3 9.7 m/h 9.7 m/h 18 % 46 % 99 % Spraw: 86.7 %
K-4 13.3 °C 15.7 °C 0 kW 0 T/h 0 kW 17.0 °C 0 kW 16.9 °C -0 T/h -0 T/h 0 kW 16.0 °C 17.0 °C 0 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 24 mA 26 kV 0.6 kW 19 mA 25 kV 0.4 kW Temp. spalin R3 R4 133 °C 132 °C Pył [mg/Nm3] 10
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 23 mA 25 kV 0.5 kW 23 mA 30 kV 0.7 kW Temp. spalin R5 R6 124 °C 123 °C Pył [mg/Nm3] 11
Odgazowanie 24.0 °C 115 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 115 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.25 MPa 1.50 4 mgH2/h 124 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.19 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1804 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 27.7 °C 522 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 256, 108 Energoutil: 1.3 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 50.0 0 T/h °C 117.8 340 T/h °C 124.2 340 T/h °C 121.6 0.58 MPa °C 93.2 0.86 MPa °C 337 T/h 98 T/h 447 T/h 75 % 95 % 35 % 65 % 67.0 °C 0.56 MPa 785 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 30 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.82 bar 0.83 bar 2.49 bar 65.0 °C 43.0 °C 0.29 MPa 785 T/h