Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 -6.4 °C 0.0 MW -400.0 Pa 0 T/h -4.1 °C 45 mm 44 mm -6.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 5 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-2 103.2 °C 20.9 MW -3.5 Pa 340 T/h 51.4 °C 98 mm 98 mm 6.1 %O2 38 mgCO/Nm3 13.7 m/h 13.6 m/h 39 % 67 % 100 % Spraw: 74.4 %
K-3 67.8 °C 0.0 MW -1.0 Pa 0 T/h 50.0 °C 70 mm 78 mm 17.4 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 57.2 °C 48.2 °C 1287 kW 100 T/h 997 kW 112.6 °C 4727 kW 48.7 °C 67 T/h 169 T/h 289 kW 87.1 °C 88.7 °C 4727 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 24 mA 27 kV 0.6 kW 20 mA 28 kV 0.5 kW Temp. spalin R3 R4 152 °C 150 °C Pył [mg/Nm3] 12
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 22 °C 21 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 28.8 °C 0 l/h 0.33 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 0 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 730 ppbO2 0.08 MPa 1.41 2 mgH2/h 30 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.05 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1942 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 22.4 °C 383 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 364, 54 Energoutil: 0.7 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 50.0 0 T/h °C 103.8 330 T/h °C 67.8 0 T/h °C 96.5 0.70 MPa °C 51.2 0.97 MPa °C 18 T/h 3 T/h 373 T/h 61 % 84 % 58 % 83 % 73.7 °C 0.66 MPa 867 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 -0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.72 bar 0.70 bar -0.62 bar 81.6 °C 48.3 °C 0.33 MPa 863 T/h