Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 59.8 °C 0.0 MW 4.2 Pa 0 T/h 31.2 °C 65 mm 65 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 100 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW 0.4 Pa 0 T/h 50.0 °C 122 mm 90 mm 20.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW 1.4 Pa 48 T/h 50.0 °C 97 mm 96 mm 21.7 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 55 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 54.1 °C 48.4 °C 712 kW 81 T/h 509 kW 106.6 °C 3665 kW 48.9 °C 56 T/h 151 T/h 203 kW 85.0 °C 86.2 °C 3665 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 21 °C 21 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 22 °C 21 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 26.2 °C 223 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 0 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 170 ppbO2 0.36 MPa 1.30 22 mgH2/h 55 uS 409 l/h 0 ppbO2 0.34 MPa Ściek 332 l/h 42 mgH2/h 1800 l/h 0 % Ph 9 Ph 9 Woda z SUW 23.4 °C 77 uS 741 l/h
Moce elektryczne [kW]: 59, 28 Energoutil: 1.1 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 60.6 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 74.3 1.60 MPa °C 50.0 0.53 MPa °C 17 T/h 2 T/h 7 T/h 100 % 100 % 32 % 68 % 66.7 °C 0.37 MPa 157 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.71 bar 0.64 bar 0.79 bar 65.0 °C 48.5 °C 0.29 MPa 156 T/h