Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 59.5 °C 0.0 MW 11.6 Pa 0 T/h 51.9 °C 151 mm 141 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 24 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 126.3 °C 13.2 MW 0.0 Pa 354 T/h 96.8 °C 50 mm 50 mm 5.4 %O2 23 mgCO/Nm3 14.3 m/h 14.3 m/h 20 % 39 % 100 % Spraw: 88.4 %
K-3 126.0 °C 13.0 MW -3.1 Pa 352 T/h 97.9 °C 50 mm 50 mm 5.3 %O2 31 mgCO/Nm3 14.5 m/h 14.4 m/h 13 % 39 % 98 % Spraw: 87.6 %
K-4 50.4 °C 47.7 °C 436 kW 87 T/h 240 kW 108.7 °C 4043 kW 48.2 °C 59 T/h 151 T/h 196 kW 84.9 °C 86.0 °C 4043 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 23 mA 23 kV 0.5 kW 22 mA 37 kV 0.8 kW Temp. spalin R3 R4 120 °C 121 °C Pył [mg/Nm3] 10
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 19 mA 25 kV 0.4 kW 37 mA 31 kV 1.1 kW Temp. spalin R5 R6 119 °C 120 °C Pył [mg/Nm3] 18
Odgazowanie 24.4 °C 684 l/h 0.37 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 669 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.27 MPa 1.29 7 mgH2/h 153 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.25 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1524 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 25.3 °C 1 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 313, 79 Energoutil: 1.1 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 56.5 0 T/h °C 126.7 349 T/h °C 126.3 352 T/h °C 102.4 0.70 MPa °C 96.5 1.05 MPa °C 370 T/h 2 T/h 332 T/h 83 % 77 % 64 % 73 % 80.4 °C 0.67 MPa 724 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.65 bar 1.35 bar 1.89 bar 79.2 °C 47.5 °C 0.37 MPa 723 T/h