Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 74.4 °C 0.0 MW 4.9 Pa 0 T/h 44.8 °C 52 mm 71 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 9.6 m/h 0 % 1 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW -0.3 Pa 0 T/h 50.0 °C 124 mm 114 mm 20.1 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 66.6 °C 0.0 MW 0.6 Pa 0 T/h 50.0 °C 0 mm 0 mm 0.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 0 % Spraw: 0.0 %
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 22 °C 22 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 22 °C 19 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 21.7 °C 273 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 230 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 900 ppbO2 0.40 MPa 1.31 963 mgH2/h 23 uS 2624 l/h 0 ppbO2 0.36 MPa Ściek 500 l/h 1356 mgH2/h 1110 l/h 1 % Ph 6 Ph 6 Woda z SUW 21.2 °C 73 uS 3124 l/h
Moce elektryczne [kW]: 86, 18 Energoutil: 0.8 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 74.9 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 66.8 0 T/h °C 79.0 0.42 MPa °C 50.0 0.50 MPa °C 21 T/h 1 T/h 73 T/h 100 % 100 % 40 % 41 % 66.2 °C 0.38 MPa 169 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.78 bar 0.67 bar 0.90 bar 65.0 °C 47.5 °C 0.28 MPa 169 T/h