Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 65.6 °C 0.0 MW 2.6 Pa 0 T/h 78.0 °C 67 mm 65 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 120.5 °C 11.7 MW -1.7 Pa 356 T/h 89.6 °C 77 mm 74 mm 7.1 %O2 8 mgCO/Nm3 9.4 m/h 9.6 m/h 23 % 44 % 100 % Spraw: 82.8 %
K-3 125.0 °C 13.6 MW -1.2 Pa 345 T/h 90.8 °C 76 mm 77 mm 5.1 %O2 9 mgCO/Nm3 9.9 m/h 9.9 m/h 18 % 51 % 85 % Spraw: 85.6 %
K-4 59.4 °C 53.0 °C 675 kW 74 T/h 497 kW 110.3 °C 4297 kW 53.5 °C 67 T/h 153 T/h 178 kW 85.1 °C 86.1 °C 4297 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 24 mA 25 kV 0.6 kW 61 mA 40 kV 2.4 kW Temp. spalin R3 R4 119 °C 120 °C Pył [mg/Nm3] 10
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 19 mA 25 kV 0.4 kW 60 mA 33 kV 1.9 kW Temp. spalin R5 R6 117 °C 118 °C Pył [mg/Nm3] 10
Odgazowanie 21.5 °C 748 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 612 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 120 ppbO2 0.33 MPa 1.22 115 mgH2/h 0 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.32 MPa Ściek 0 l/h 102 mgH2/h 1523 l/h 0 % Ph 0 Ph 0 Woda z SUW 24.0 °C 0 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 307, 82 Energoutil: 1.2 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 63.2 0 T/h °C 120.5 347 T/h °C 125.0 348 T/h °C 109.0 0.64 MPa °C 90.8 0.95 MPa °C 306 T/h 3 T/h 335 T/h 83 % 78 % 82 % 77 % 86.1 °C 0.60 MPa 809 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.66 bar 0.97 bar 1.88 bar 84.5 °C 52.9 °C 0.29 MPa 809 T/h