Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 41.3 °C 0.0 MW 3.0 Pa 0 T/h 45.3 °C 121 mm 59 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 14 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW -2.1 Pa 0 T/h 50.0 °C 49 mm 48 mm 0.0 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 20 % 85 % Spraw: 0.0 %
K-3 50.0 °C 0.0 MW 1.6 Pa 0 T/h 50.0 °C 109 mm 98 mm 19.0 %O2 2 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 50.4 °C 47.9 °C 380 kW 90 T/h 224 kW 105.5 °C 2619 kW 48.4 °C 40 T/h 149 T/h 156 kW 90.0 °C 90.9 °C 2619 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 26 °C 27 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 28 °C 30 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 29.9 °C 122 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 115 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.35 MPa 1.27 3 mgH2/h 151 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.33 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1662 l/h 0 % Ph 7 Ph 7 Woda z SUW 28.5 °C 18 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 75, 25 Energoutil: 0.9 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 67.4 0.43 MPa °C 50.0 0.57 MPa °C 8 T/h 2 T/h 1 T/h 100 % 100 % 33 % 33 % 65.5 °C 0.40 MPa 113 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 1.10 bar 1.09 bar 1.13 bar 65.0 °C 47.7 °C 0.28 MPa 113 T/h