Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 41.1 °C 0.0 MW 4.8 Pa 0 T/h 40.5 °C 121 mm 59 mm 21.2 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 100 % 14 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW -2.0 Pa 0 T/h 50.0 °C 49 mm 48 mm 20.3 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 20 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 55.5 °C 0.0 MW 1.9 Pa 0 T/h 50.0 °C 109 mm 51 mm 19.0 %O2 1 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % -5 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-4 52.2 °C 47.9 °C 511 kW 92 T/h 393 kW 104.2 °C 2283 kW 48.4 °C 37 T/h 147 T/h 119 kW 90.0 °C 90.8 °C 2283 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 25 °C 26 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R5 R6 26 °C 25 °C Pył [mg/Nm3] -52
Odgazowanie 32.3 °C 1058 l/h 0.29 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 0 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 2390 ppbO2 0.39 MPa 1.25 2246 mgH2/h 135 uS 0 l/h 1 ppbO2 0.36 MPa Ściek 0 l/h 2874 mgH2/h 1249 l/h 0 % Ph 6 Ph 6 Woda z SUW 30.2 °C 389 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 43, 25 Energoutil: 1.1 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 50.0 0 T/h °C 50.0 0 T/h °C 55.5 0 T/h °C 66.8 0.45 MPa °C 50.0 0.51 MPa °C 6 T/h 2 T/h 1 T/h 100 % 100 % 30 % 33 % 63.2 °C 0.41 MPa 105 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 1.27 bar 1.20 bar 1.24 bar 65.0 °C 47.8 °C 0.29 MPa 106 T/h