Ciepłownia

Sprawdź stan ciepłowni
K-1 115.4 °C 11.8 MW -0.1 Pa 318 T/h 86.2 °C 89 mm 90 mm 6.5 %O2 0 mgCO/Nm3 9.1 m/h 9.0 m/h 31 % 46 % 100 % Spraw: 73.1 %
K-2 50.0 °C 0.0 MW -4.6 Pa 0 T/h 58.0 °C 40 mm 91 mm 20.1 %O2 0 mgCO/Nm3 0.0 m/h 0.0 m/h 0 % 0 % 100 % Spraw: 0.0 %
K-3 123.6 °C 17.2 MW -1.2 Pa 350 T/h 85.2 °C 88 mm 88 mm 5.1 %O2 9 mgCO/Nm3 9.9 m/h 10.0 m/h 19 % 62 % 89 % Spraw: 96.5 %
K-4 55.2 °C 51.3 °C 502 kW 81 T/h 349 kW 103.8 °C 3093 kW 51.8 °C 53 T/h 148 T/h 153 kW 85.1 °C 86.1 °C 3093 kW
EL-K2 Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 0 mA 0 kV 0.0 kW 0 mA 0 kV 0.0 kW Temp. spalin R3 R4 28 °C 29 °C Pył [mg/Nm3] -2
EL-K3 #} {# "459.3" cy="288.3" rx="1.2" ry="1.1"/> Strefa 1 Strefa 2 Zespół WN - strefa 1 Zespół WN - strefa 2 19 mA 25 kV 0.4 kW 60 mA 34 kV 2.0 kW Temp. spalin R5 R6 120 °C 115 °C Pył [mg/Nm3] 11
Odgazowanie 24.5 °C 748 l/h 0.28 MPa Wodado sieci Wodaz sieci 756 l/h -0 % 0 l/h Wodado sieci 0 ppbO2 0.32 MPa 1.28 1 mgH2/h 159 uS 0 l/h 0 ppbO2 0.31 MPa Ściek 0 l/h 6 mgH2/h 1519 l/h 0 % Ph 8 Ph 8 Woda z SUW 26.3 °C 156 uS 0 l/h
Moce elektryczne [kW]: 340, 82 Energoutil: 1.1 MW Przegląd K-1 K-2 K-3 115.5 318 T/h °C 50.0 0 T/h °C 123.6 350 T/h °C 103.5 0.64 MPa °C 85.0 0.95 MPa °C 279 T/h 3 T/h 313 T/h 79 % 76 % 94 % 78 % 84.3 °C 0.60 MPa 819 T/h PM3 PM2 PM1 P01 P02 P03 PCW1 PCW2 PMZ1 PMZ2 0 % Szpital Park wodny Węzeł Ciepłownia 0.66 bar 1.12 bar 1.88 bar 82.2 °C 51.1 °C 0.28 MPa 820 T/h