#eko

   Miasto Ełk inwestuje w ochronę środowiska. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o. o. zakończyło rozbudowę ciepłowni przy ul. Ciepłej 10 o nowy biomasowy, kondensacyjny i bezdymowy kocioł o mocy 5MW.  Inwestycja spowoduje, że w około 25% wyeliminujemy spalanie paliwa kopalnego - węgla kamiennego. Ograniczy w tym samym procencie emisję CO2  do atmosfery i tlenków siarki. Wartość inwestycji to ponad 8 mln zł.

Inwestycja polega na budowie kolejnego, czwartego kotła obok istniejących kotłów węglowych. Kocioł opalany jest biomasą - zrębkami drewna pochodzenia leśnego. Jest to drewno odpadowe pozyskiwane przy wyrębie drzew, które nie nadaje się do wykorzystania przemysłowego.

W palenisku kotłowni następuje zgazowanie spalanej biomasy, a gorące spaliny ogrzewają w kotle odzysknicowym wodę z miejskiej sieci cieplnej. Kolejnym, nowatorskim etapem wykorzystania spalin z biomasy jest ich kondensacja, czyli skroplenie i odzyskanie ciepła zgromadzonego w parze wodnej, która jest głównym składnikiem dymu z komina zwykłego kotła. Temperatura spalin opuszczających komin kotłowni kondensacyjnej wynosi około 40 °C. Końcowym elementem instalacji skraplania spalin jest eliminator pióropusza pary, którego efektem działania jest bezdymowa praca nowej instalacji. Mimo pracy pełną mocą nie widać dymu z komina, ani obłoku pary wodnej, która tez może być dokuczliwa dla najbliższego sąsiedztwa .

Nowy kocioł pracuje w podstawie, czyli cały rok, nie tylko w okresie grzewczym, z krótkimi przerwami na przeglądy, konserwacje i czyszczenie. Dlatego pomimo stosunkowo małej mocy 5 MW będzie w stanie wytworzyć około 25% całej ilości ciepła wytwarzanego w naszej ciepłowni. W okresie poza sezonem grzewczym będzie jedynym źródłem ciepła i w tym okresie nie będziemy spalali paliw kopalnych.

Łączny koszt inwestycji to ok. 8 mln zł netto i ponad 10 mln zł brutto. Finansowanie :

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał w dniu 8 października pozwolenie na użytkowanie naszej najnowszej inwestycji, wcześniej prowadziliśmy rozruch instaalcji i ruch próbny kotłowni. W tej chwili pracujemy pełną mocą spalając około 50 ton zrębków drewnianych na dobę.

W kolejnym etapie modernizacji planujemy likwidację kotła węglowego nr 1 i zastąpienie go podobnej konstrukcji kotłem biomasowym o mocy 12,5MW. Celem tego działania jest produkcja ponad 51% ciepła z paliw odnawialnych .